A dohányzástól távoli állandóin kódolás


Megrendelhető a Kiadótól.

A farmakológia alapjai | Digitális Tankönyvtár

Szerzői jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztőséget illeti. A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történő másolásához, ismételt megjelentetéséhez a dohányzástól távoli állandóin kódolás szerkesztőség hozzájárulása szükséges. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár Dr.

Daragó László egyetemi docens Dr. Kállai-Szabó Nikolett egyetemi adjunktus Dr.

tüdő fájdalom légzéskor agy leszokni a dohányzásról

Kovács Gábor egyetemi docens Dr. Kõhidai László egyetemi docens Dr. Lohinai Zsolt adjunktus Dr. Nagy Klaudia Vivien központi gyakornok Dr. Pilinszki Attila adjunktus Dr.

GRADUÁLIS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS folyóirata A l a p í t v a b e n - PDF Free Download

Prohászka Zoltán egyetemi tanár Dr. Lenti Katalin fõiskolai docens Dr.

Szabó Attila egyetemi tanár Dr. Szijártó Attila adjunktus Dr. Tábi Tamás adjunktus A dohányzástól távoli állandóin kódolás. Toldi Gergely rezidens Dr. Törõ Klára egyetemi docens A dohányzástól távoli állandóin kódolás. Varga Gábor egyetemi tanár Dr. Várnai Péter egyetemi docens Hallgatói orrspray függőség Dr.

Csete Dániel PhD-hallgató Dr. Csordás Katalin PhD-hallgató Dr. Dobai Adrienn PhD-hallgató Dr. István ÁOK hallgató Dr. Marosi Attila PhD-hallgató Dr. A lap elsősorban olyan munkák közlését tartja feladatának, amelyek az orvostudomány egy-egy ágának újabb és leszűrt eredményeit foglalják össze magas színvonalon úgy, hogy azok a gyakorló orvoshoz, szakorvoshoz, klinikushoz és elméleti orvoshoz egyaránt szóljanak. Emellett lehetőség van eredeti közlemények és esetismertetések benyújtására, és az újság a Semmelweis Egyetem szakmai kötelező szinten tartó tanfolyamok előadási összefoglalóinak is teret ad.

Az eredeti közlemények a rendszeres lapszámokban, vagy a témához kapcsolódó tematikus lapszámokban kapnak helyet.

9 ok, amiért a Dohányzás Egészséges!

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy rezidens kollégák tollából származó esetismertetéseket is közöljünk, melyeket mentori ajánlással kérünk benyújtani. A beadott dolgozatokat a szerkesztőbizottság előzetes bírálatra adja ki, és a kézirat közlésére a bírálat eredményének függvényében kerül sor.

Az illusztrációkat, ábrákat és táblázatokat külön file-ként kérjük elküldeni. A  digitális képeket minimum dpi felbontásban kérjük, elfogadunk tif, eps, illetve cdr kiterjesztésű file-okat. A  kézirat elfogadása esetén az ábrákat a szerkesztőség nyomtatott formában is kéri elküldeni.

lány hogyan lehet leszokni a dohányzásról

Az orvosi szavak helyesírásában az Akadémia állásfoglalásának megfelelően, a latinos írásmód következetes alkalmazását tekintjük elfogadottnak. Magyarosan kérjük írni a tudományágak és szakterületek, a technikai eljárások, műszerek, a kémiai vegyületek neveit. A szerkesztők fenntartják maguknak a stiláris javítás jogát. A mértékegységeket SI mértékrendszerben kérjük megadni.

  • Adalék történetéhez Varga Béla tanúvallomása az Egyesült Államok képviselõházában októberének végén, novemberének elején Nagy Imre személye, politikai múltja ismeretlen volt a nyugati világ meghatározó tényezõi elõtt.
  • Miért fáj az alsó has, amikor dohányzik

A kézirat felépítése a következő: 1 címoldal, 2 magyar összefoglalás, kulcsszavakkal, 3 angol összefoglalás angol címmelangol kulcsszavakkal, sorrendben : magyar cím, angol cím, 4 rövidítések jegyzéke ha van5 szöveg, 6 irodalomjegyzék, 7 ábrajegyzék, 8 táblázatok, 9 ábrák.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve kell megadni és az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. A  magyar és az angol összefoglalások terjedelme — külön-külön — ne haladja meg a szót kulcsszavak nélkül.

miért szédül a dohányzásról

A  témához kapcsolódó, maximum 5 kulcsszót az összefoglalók oldalán, azokat követően kérjük feltüntetni magyar és angol nyelven. Korábban közölt módszereket esetén csak a metodika alapelveit kell megjelölni, megfelelő irodalmi hivatkozással. Klinikai vizsgálatoknál a kézirathoz csatolni kell az illetékes etikai bizottság állásfoglalását.

Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia — Egész­ségügyi Tudományos Tanács — állatkísérletekre vonatkozó etikai kódexe érvényes, melyre a metodikai részben utalni kell. A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

RENDSZER ERKÖLCS TUDAT - társadalomfejlődés

Referáló közlemények benyújtása esetén a szövegtörzs altémákra osztható, melyeket alcímek vezessenek be. Összefoglaló referátumoknál a szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a 30 karaktert szóközzeleredeti közleménynél klinikai, vagy kísérletes ne haladja meg a 20 karaktert szóközzelesetismertetésnél ne haladja meg a Irodalom: a hivatkozásokat maximum 50, előadási összefoglalónál maximum 10 a szövegben való megjelenés sorrendjében tüntessék fel.

A szövegben a hivatkozást a sorszáma jelöli. Hivatkozás cikkre: sorrendben: szerzők neve 6 szerző felett et al.

leszokni a dohányzást a rúnákkal

Példa: 1. Interaction of genetic and environmental influences on peak bone density. Osteoporosis Int ; Hivatkozás könyvfejezetre, sorrendben: a fejezet a dohányzástól távoli állandóin kódolás.

A  fejezet címe.

GRADUÁLIS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS folyóirata A l a p í t v a b e n

In: szerkesztők editors. A könyv címe. A kiadás helye, kiadó, megjelenés éve; fejezet első-utolsó oldala. Példa: 2. Iodide deficiency. Philadelphia, Lipincott-Raven, ; Ábrajegyzék: a megjelenés sorrendjében, arab számmal sorszámozva egymás alatt tartalmazza az ábra címét és alatta rövid és lényegre törő ábramagyarázatot Táblázatok: külön-külön lapokon kérjük, címmel ellátva és arab számmal sorszámozva.

A farmakológia alapjai

Ábrák: külön-külön lapokon kérjük. Csak reprodukálható minőségű ábrákat, fényképek küldését kérjük min. A kézirat elfogadása esetén a nyomtatott ábrát kérjük beküldeni a szerkesztőségbe és az ábra hátoldalán puha ceruzával kérjük jelölni a szerző nevét, arab számmal az ábra sorszámát és a dohányzástól távoli állandóin kódolás vertikális irányát.

  • Szülők – egy kicsit másképp | Napraforgó Iskola
  • Élet és Irodalom, / szám
  • Bevezető elmélkedések.
  • A holland KEUTER CSALÁD A Waldorf-közösségek kulturális kreatív közösségként sok különféle színnek, gondolatnak, élettapasztalatnak adnak teret és egyben lehetőséget arra, hogy minőségeiket összeadva, egymást erősítve éljenek egymás mellett a Waldorf-pedagógia és -életszemlélet keretei között.

A  formai hiányossággal beküldött kéziratokat nem tudjuk elfogadni. A  gyors lektori és korrektúrafordulók érdekében kérjük a legbiztosabb levelezési, illetve e-mail címet, telefon- és faxszámot megadni.