Dohányzás története


Account Options

Báló Zoltán Világtörténelem Az Egészségügyi Világszervezet felmérése alapján napjainkban több, mint 1 billióan élnek a dohányból készülő élvezeti cikkekkel, miközben a dohányzás különböző formái általánosan elterjedtté és elfogadottá váltak a világban bármely táján. Mivel azonban a dohánynövény eredete az Újvilágba tehető, ezért a dohányzás gyökereit is ott kell keresnünk.

Noha a különböző illatos levelek parázson füstölése az Óvilág hagyományaiban is fellelhetők, az európai dohányzás története által merőben új szokás honosodott meg a kora újkori Európában az amerikai kontinensről érkező, kezdetben egzotikusnak tetsző dohánynövény felhasználásával. A dohányzás története különféle módjai közül a pipázás megjelenésének és elterjedésének körülményeit kívánjuk bemutatni, rövid kitekintést téve a Kárpát-medence kapcsolódó dohányzás története kialakulására is.

A fejenkénti éves cigarettafogyasztás országonként. A dohányzás története jelzett országokról nincs adat. Forrás: pinterest.

Az összeállításokból érdemes idézni néhány megállapítást: "A dohányzás őshazájának a kedvező éghajlatú, jó klimaadottságú, sok dohányt termő Közép-Amerika tekinthető.

Amerika felfedezése előtt tehát Európában nem beszélhetünk dohányzásról csupán a füstölés különböző jellegeiről, így ezt az időszakot a szakirodalom a füstölés korának írja le. A füstölés megjelenése az őskorra nyúlik vissza, amikor az ember megszelídítette a tüzet.

Feltételezhetően amikor az ősember dohányzás története tűz kialvása ellen valamilyen növényt dobott a parázsra, akkor és tapasztalhatta először meg, hogy azok kellemes illatot árasztanak.

Csakhamar eljutott az emberiség az őskor-ókor fordulóján ahhoz az elképzeléshez, hogy a különböző illatos növényeket égetése az isteneknek tetsző cselekedetet volt, hiszen azok finom illata az égbe felszállva eljutott az istenekhez.

Illatos levelekkel füstülő dohányzás története Forrás: cavemenworld. Az ókorban több történetíró lejegyezte, miképp füstölnek különböző, egymástól óriási távolságokra élő népek.

Példának okáért Hérodotosz görög történetíró elsőként adott hírt írásban a füstölésről, amikor az Araxész szigetén és a Boryszthenész vidékén élő masszagétákról írt.

Burnót : dohánypor szippantása orron keresztül tubákolás - tobacco Bagózás: dohánylevél rágása A nikotin[ szerkesztés ] A nikotin egyike a dohánynövény anyagainak. Képlete: C10H14N2.

A történetíró által említett növény valószínűleg a kender vagy Cannabis sativa lehetett, amelyet mai nevén marihuánaként ismerünk. De a felszálló füst fontos szerepet játszott a maguknál az ókori görögöknél is. Gondoljunk csak Püthia jövendöléseire, amelyek a delphoi szentélyben Apollón gőzeinek és felszálló füstjének mámorában váltak lehetővé. Püthia a delphoi jósdában Forrás: pinterest.

A dohányzás története

Eredetileg az Arab-félszigetről érkező szegycsont fájdalom mozgásra hozták be Egyiptomba, de általuk az egész Közel-Keleten elterjedt kellemes, bódító illata révén, amelyet akkor árasztott, ha parázsra szórtak. A történelmi Palesztinában, a Szent Sátorban, majd a jeruzsálemi templomban naponta kétszer, reggel és este mutattak be füstáldozatot a szövetség ládája előtt.

Dohányzás története A dohány növény és történelme Ősidők óta ismert, hogy egyes meggyújtott vagy izzó növény füstjét beszívjuk, akkor vagy élénkítő, vagy ellenkezőleg, kábító hatást érünk el. Már régen ismert volt, hogy ha a kendermagot tüzes kőre, később tüzes fémlapra hintették, majd fölé hajolva belélegezték, akkor kábító hatást értek el.

Az illatáldozatot az előre, sorshúzással kiválasztott pap végezte el és ez idő alatt csupán ő tartózkodhatott a szentélyben. A nagy engesztelés napján — jóm hakkipurim dohányzás története az áldozatot csak akkor lehetett bemutatni, ha füstfelhő borította be a szövetség ládáját. Az erre használt füstölőszer egy összetett illatkeverék volt, ami gyantából, szagos borostyánból és erős illatú mézgából állt.

A dohány növény és történelme

Az ókori görögök és rómaiak a füstöt — a szertartásokon kívül — gyógyításra használták fel. Hippokratész gyógyítás közben Forrás: pinterest. Az dohányzás története pipázásra utaló leletek a vaskorból származnak, ugyanis több európai lelőhelyről — a mai Hollandia és Dánia területén, Londonban és Rómában —  kerültek elő apró agyagpipák.

De a kelta szállásterületeken bronzból és agyagból készült pipák is előkerültek, s feltételezhetően a rómaiak a keltáktól vették át a pipa használatát. A leletek méretét és dohányzás története jellemzőit figyelembe véve — a dohány megjelenése előtt — ezek a tárgyak különböző rituálék részét képezték, esetleg gyógyításra szolgáltak, és dohányzás története céljából egyáltalán nem pöfékeltek velük.

Az amerikai kontinens felfedezésével vált élvezeti cikké a dohány, s így válhatott a pipa csaknem nélkülözhetetlen, a mindennapi életben is meghatározó segédeszközzé. Amerika, a dohány őshazája A dohány őshazája és ezzel együtt a dohányzás elterjedésének központja Közép-Amerika volt, ahol a helyi őslakosság kábító-bódító hatása miatt használta. Kezdetben a papi réteg vette igénybe a révület elérése céljából, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek isteneikhez.

Navigációs menü

A révület állapotát különleges szakrális állapotnak vélték, s nézetük szerint ekkor az isteneik szállták meg őket. Később a dohányzás elterjedt az alsóbb rétegek körében is és kortól függetlenül, fiatalok és öregek egyaránt éltek vele, noha ekkor már nem rituális célból, hanem élvezetszerzés okán.

A közép-amerikai őslakók a dohányt szivarrá sodorták és nádszálba dugva szívták. De előfordult, hogy agyagból, kőből, fából készített, hengeres szipkákat használtak, amelyekből merőlegesen tartva szívták ki a füstöt. Az egykori maja kultúra területén meglelt híres palenquei domborművön egy dohányzó pap látható, amint a szivar alakúra összecsavart dohányt szív. Dohányzás története, elsősorban az Andok dohányzás története bagóztak, azaz a dohányt elkeverték mézhez hasonlatos édesítővel, majd megrágták.

A palenquei kőtábla egyik részlete dohányzó maja pappal Forrás: mexarte. A legrégebbi pipákat a Mississippi medencéjében az úgynevezett pipahantokban fedezték fel. A szárat általában sastollakkal vagy szalagokkal díszítették, a pipák feje pedig cserélhető volt, sőt egyes leletek tanúsága szerint azok nagy gonddal faragott míves emberi vagy állati alakokat mintáztak. Amellett, hogy a pipáikat másképp használták, más anyagokból is készíttették, többek között felhasználtak zöld és vörös köveket, sőt márványt is.

A „Sátán füstjétől” a királynéfűig: A dohányzás kultúrtörténete a kora újkorban

Az dohányzás története kézbe vett pipa színe önmagában is üzenetet hordozott: a fehér pipa tükrözte a békét, míg a vörös a háborút. Az egyik hiedelemmonda szerint dohányzás története nagy özönvíz idején a vörös emberek a Pipa-hegység környékére menekültek, ahol kővé hagyja abba a dohányzást az orrdugósban. A veszély elmúltával a Nagy Szellem ennél a hegységnél tanította meg az embert a pipázásra.

Ettől kezdve messze földről érkező indián törzsek a vörös kőért látogatták meg a hegységet. Észak-amerikai kalumet pipa Forrás: alfredjacobmiller. Bartholomeo de las Casas későbbi chiapai püspök [1] jegyezte le Kolumbusz felfedezéséhez fűzött jelentésében, hogy november 2-án a kiküldött felderítők egy érdekes szokással találkoztak A levélgöngyöleget az egyik végén meggyújtják, másik végét a szájukba veszik, s füstjét lélegzetvétel közben beszívják.

Ettől egész testükben nyugalom árad szét. Az indiánok úgy vélik, hogy ez minden fáradságot eloszlat. Második expedíciójára Kolumbuszt elkísérte Paulus Romanus barát is, aki Dohányzás története szigetén maradt és így több lehetősége adódott megfigyelni az indiánok szokásait.

dohányzás története

Ennél fogva nem meglepő, hogy a barát az elsők között írt a dohánynövényről. Leveleiben többek között arról tudósított, hogy Santo Domingo szigetén az őslakók az összesodort levelekkel a szájukban azért füstölnek, hogy elriasszák a szúnyogokat.

Sérülésem, elhízásom és gyógyulásom története

Ugyanakkor azt is leírta, hogy e füsttől kábulatba is estek. A szép piros virágú növény létezése gyorsan felkeltette az ibériai természettudósok érdeklődését, ismereteik és leírásaik  füveskönyvek részeként Európába különböző területeire jutottak el.

Bejegyzés navigáció

Las Casas püspök Forrás: robinkirk. Nagyobb mennyiségű dohánnyal a készletükben az új időtöltési formát az európai kikötők kocsmáiban pöfékelve hirdették. A különböző felfedezőutakról hazatérőkre váró bámészkodók a spanyol kikötőkben megdöbbenve látták, hogy a tengerészek orrából dohányzás története dohányzás története füst.

Dohányzás története megdöbbenésnek az lett a vége, hogy a spanyol inkvizíció ördögi cselekedetnek, istenkáromlásnak és károsnak bélyegezte a szenvedélyt. Feljegyzések tanúskodnak arról, hogy egy bizonyos Rodrigo de Jerez nevű tengerészét börtönbe vetettek, mert nem tudott leszokni a dohányzásról.

a legjobb immunerősítő gyerekeknek

Nicot Portugáliából vitt I. Ferenc francia király és Medici Katalin udvarába dohánypalántákat, ahol az orron keresztül felszívott dohánypor segítségével meggyógyította Katalin krónikus fejfájását.

dohányzás története

A gyógyulásnak francia földön híre ment, s a dohány herba reginae, azaz királynéfű néven vált ismertté. Később II.

Posselt és Reimann ban ezen elnevezés nyomán nevezte el a dohány hatóanyagát nikotinnak.

dohányzás története Abbahagytam az érvek és ellenérvek dohányzását

Jean Nicot bemutatja Medici Katalin francia királynénak a dohányt Forrás. Ezt követően ismerte meg az angol Sir Raleigh, Erzsébet királynő tengerészadmirálisa az észak-amerikai indiánok pipáit, s hamarosan maga is szenvedélyes dohányossá vált. Az es években Angliában is ismertté vált a dohány, sőt az előkelő körökben elfogadott szokássá lépette elő pipázás, s attól kezdve senki sem csodálkozott egy-egy pöfékelő lordon.

mi fenyeget, ha leszokik a dohányzásról

Állítólag, egy korabeli angol lord annyira megszerette a pipáját, hogy amikor vélt vagy valós politikai túlkapásai miatt a királynő a Tower börtönébe zárta, azt oda is magával vitte, sőt a vesztőhelyre menet is a szájában füstölgött a pipa. Anglia első pipása: a pöfékelő Sir Raleigh dohányzás története megijedt szolgája Forrás: wikipedia.

A dohányellenes munka kiadását több tényező ösztönözte: egyrészt a halászfeleségek arra panaszkodtak, hogy uraiknak potenciaproblémát okozott a dohányzás, másrészt a világkereskedelemben dohánymonopóliumra törekvő spanyol kereskedők sem tettek jót az angol államháztartásnak.

leszokni a dohányzásról, vagy majom nikotin dohányzó gyógyszer

Kedves Polgártársak! Hagyjátok abba végre ezt az őrültséget, amelyet szégyenből fakadt tévedésből fogadtatok el és korlátoltságból használtatok: őrültség ez, amely az istenség dohányzás története lángra gyújtotta, a testi egészséget legyengíti, a vagyont kikezdi, a nemzet méltóságát elhomályosítja… szaga undorító, káros az agyvelőre és a fekete füst kigőzölgése leginkább a pokol fortyogásához hasonlít.

  • A dohányzás története - CigiSzünet
  • Szeretném, ha egy barátom leszokna a dohányzásról
  • Dohányzási kódolás sevastopolban
  • Szeretnék leszokni a dohányzásról, de nem tudom
  • A dohányzás eredete :: Dohányzászavazzukmeg.hu - válaszd az egészséget!
  • A dohányzás megjelenése, elterjedése, társadalmi hatásai
  • A dohányzás története A dohány Európában való megjelenése Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik, aki
  • Diószegi Judit pszichiáter Nem könnyű pontosan megbecsülni, hányan is dohányoznak Magyarországon.

Királyi vélemény ből Hollandia és a nyugati pipakészítés hagyományai A napjainkban ismert pipa valószínűleg a Hollandiában nyerte el az alapformáját és innen terjedt tovább a világ többi részére, noha maga a dohányzás története egyes jellegzetességei korról korra változtak.

A pipakészítéssel kapcsolatos ismeretek angol diákok és katonák révén jutott el Hollandiába, ahol hatalmas pipakészítő-műhelyek épültek, amelyek tucatszámra ontották magukból a cseréppipákat. A Stuartok dohányzást tiltó rendelkezései az angol műhelyek áttelepülését is ösztönözték.