Dohányzzunk együtt, hagyjuk abba a csengőhangot


dohányzzunk együtt, hagyjuk abba a csengőhangot

Tartalomjegyzék dohányzzunk együtt kötet végén. Contents in the end of the volume. Szeretettel köszöntöm Takács Ferencet, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Angol-Amerikai Intézetében működő Anglisztika Tanszék docensét; James Joyce műveinek külföldön is elismert kutatóját, az ír irodalom, történelem és kultúra kiváló ismerőjét és a magyarországi ír-kultusz oszlopos tagját; a Népszabadság, a Mozgó Világ, a Magyar Narancs és a Filmvilág rendszeres recenzensét, kilencszázhoz közelítő számú publikált írás szerzőjét.

Köszöntöm Takács Ferencet, aki nemcsak mindent olvasott, amit az ember el szeretne olvasni, de mindenre emlékszik is; aki vonakodik bárkit is tanítványának nevezni, de akitől mindannyian rengeteget tanulunk.

Köszöntöm Takács Ferencet, aki életvitelszerűen kételkedik a hangzatos állítások igazságában és mindig szól, ha léggömböt fújnak érvelés vagy elemzés helyett; aki egy rövid írásban is képes helyére tenni egy szerzőt vagy jelenséget, de vég nélkül tud előadni, ha akar, bármiről; és aki türelmetlenül hallgatja a fölösleges előadásokat, de lehet, hogy a köszöntőket is, mert inkább Cervantest szeretne olvasni.

Végül köszöntöm Takács Ferencet, aki minden brit filmet ismer, aki otthon van a kortárs magyar képzőművészetben, és aki azért szereti Brahmsot, mert Brahms mindent tud, de semmit sem akar.

Newsletter

Köszöntöm az összes szerzőt, aki a kötetben szereplő műveket, verseket, visszaemlékezéseket, tanulmányokat, műfordításokat megírta. Köszöntöm Dohányzzunk együtt Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánját, aki kiállt mellettünk az dohányzzunk együtt járó egyre nehezebb időkben is. Köszöntöm Dávid Beatrixet, aki az ügyeket lebonyolította, Szalay Miklóst, aki a kötetet megtervezte, Simonkay Zsuzsannát, aki a nyomdai előkészítés technikai munkálatai mellett Vesztergom Janinával együtt a szerkesztésben is oroszlánrészt vállalt, és végül köszöntöm Farkas Ákost, aki a kötet szerkesztésének felelősségét a vállára vette.

Valamennyiük nevében kívánok még sok boldog születésnapot, sok sikert, jó egészséget és további lankadatlan alkotókedvet! Budapest, Let us celebrate Ferenc Takács, internationally renowned scholar of the work of James Joyce, expert on Irish literature, history and culture, and founding father of the Hungarian cult of everything Irish.

Let us celebrate Ferenc Takács, a well-known reviewer for literary and cultural dailies and periodicals, including Népszabadság, Mozgó Világ, Magyar Narancs and Filmvilág, a literary critic whose number of publications is approaching titles. Let us celebrate Ferenc Takács, who has not only read everything one would like to read but also remembers it all; who has been a reluctant master of disciples but from whom we have all continued to learn.

RoHAM 10 by RoHAM RoHAM - Issuu

Let us celebrate Ferenc Takács, who persistently questions statements of any kind and will spot intellectual insincerity from miles away; who will place an author or a work in its most revealing context in a brief piece but can lecture endlessly, when he chooses to do so, hogyan lehet egy nőt abbahagyni a dohányzásról any subject whatsoever; and who will, impatiently, sit through superfluous talks and laudations, even though we all suspect he would rather be reading Cervantes.

Finally, let dohányzzunk együtt celebrate Ferenc Takács, who has seen every British film, who is at home among contemporary Hungarian art and artists, and who prefers Brahms as someone who knows all there is to know and desires nothing.

Let us also celebrate those hagyjuk abba a csengőhangot made this volume possible: those who wrote the pieces collected here, who created the poems, translations, essays, studies and memoires, as well as those without whose support the publication would never have happened: Tamás Dezső, Dean of dohányzzunk együtt Faculty of Humanities, ELTE, Budapest, who stood by the volume in spite of the difficult times in which the university found itself; Géza Kállay, whose help was instrumental vélemények, akik lefogytak a dohányzásról való leszokásról gaining the support of OTKA Project No for the publication; Beatrix Dávid, who ran all matters administrative; Miklós Szalay, who created the graphic design; Zsuzsanna Simonkay, who performed the layout work and cooperated with Janina Vesztergom in helping the leszokni a dohányzásról a nagymamákkal take shape; and Ákos Farkas, who took on the responsibility of editorship.

Let us all wish Ferenc Takács many happy returns of the day, good health and many more years of inspired creativity! Esetleg: ihaj-csuhaj, a nemjóját! De semmi esetre sem ingyom-bingyom táliber. Nem, a kisiskolások körében népszerű dalocska aligha lenne alkalmas rá, hogy felidézze Takács Ferenc kedvenc kocsmai nótájának hangulatát.

Whack fol the dah! Mint azt a hazai — és mondjuk ki: az összeurópai — Joyce-kutatás egyik legjelesebb képviselőjének, Takács tanár úrnak, a mi Ferinknek minden valamirevaló tanítványa álmából felébresztve is tudja: a dublini mester legtalányosabb és egyben legmulatságosabb művének, a Finnegan ébredésének nemcsak címét, de a kóros elfojtások, a testvérviszály és az elmúlás rémségén túllépni képes nyelvi-művészi teremtőerő témáját is az itt megidézett kocsmaballadából vette.

Ezen felbátorodva aztán kétnyelvű és sokszerzőjű kötetünk tematikus szekcióit a kocsmaballada-ihlette, száznyelvű és ezerértelmű regényféleség, a Finnegans Wake néhány kulcsszavát kölcsönvéve neveztük el.

Letöltés - ELTE Reader - PDF Free Download

Így kerültek például az irlandisztikai tárgyú írások az Allover Irelands, az amerikanisztikaiak a Rearrived from North Armorica, a társtudományok — az alkalmazott és elméleti nyelvészet, a nyelvpedagógia, a kultúra- és irodalomtanítás — művelőinek tanulmányai pedig a Sexophonologistic Schizophrenesis fejezetcím alá. Hogy ezek közül a Joyce-tól vett főcímek közül melyik hogyan talál, azt az olvasó nyilván eldönti magának.

Annyit talán mégis dohányzzunk együtt szerkesztőtársaim nevében is, hogy a legszellemesebbekre Feri egykori hallgatója, a kiváló Joyce-ista, Mecsnóber Tekla hívta fel a figyelmünket. Köszönet érte! Ha most mégsem a Tekla leleményét dicsérő Wake-idézeteink egyike zárja itt a példák sorát, annak főleg személyes oka van. Az ugyancsak a Finnegan-könyvből vett, de Takács Ferenc pályájának egy korábbi 9 szakaszában is fontos hagyjuk abba a csengőhangot játszó T. Eliotra utaló szekciócímünk kifejezetten az ünnepeltnek szánt vagy a róla szóló írások csoportját jelöli.

A szóban forgó fejezetcím a könyv szerzőinek és szerkesztőinek Takács-képét is hivatott lenne a Ferire és Joyce-ra egyaránt jellemző, tréfás komolysággal összefoglalni. A Puszta ország egy francia nyelvű allúzióját angolosító, könyvünkben az első nagyobb részt jelölő Wakeidézet így hangzik tehát: My shemblable! My freer! Hogy ez dohányzzunk együtt is szólna magyarul? Nos, a poliglott szójáték fordítgatása helyett jobb, ha visszatérünk a Finnegan-balladához, azon belül is a történetben főszerephez jutó csodás ital nevének eredetéhez.

A whisk e y-szó, mint azt jubileumi kötetünk egyik elbeszéléséből is megtudhatjuk, a gael usquebaugh vagy uisce beatha kifejezésből származik, melynek eredeti jelentése: az élet vize.

ÚjésHasználtGSM

Ferinek a szerkesztők nem is kívánhatnak mást, mint hogy torkát ezzel a csodás vízzel locsolgatva gondoskodjon róla, hogy szelleme még nagyon sokáig olyan elevenen lobogjon, mint amilyennek mi, szerencsés tanítványai, kollégái és barátai az évek során megismerhettük.

Whack fol the dah will ya dance to your partner! Or how about this one: Ihaj-csuhaj, a nemjóját! But no, ingyom-bingyom táliber will certainly not do. Thus the sampling of essays in Irish studies has come to be called Allover Irelands, the section containing dohányzzunk együtt on US and Canadian literature has been named Rearrived from North Armorica, and studies in the field of such sister arts as pure and applied linguistics or the methodology of teaching languages, cultures and literatures hagyjuk abba a csengőhangot been grouped under the heading Sexophonologistic Schizophrenesis.

dohányzzunk együtt, hagyjuk abba a csengőhangot szövetségi törvény a dohányzásellenes 2020 ból

How appropriate these and the other thematic subtitles of a Wakean provenance are should be left to the reader to decide. While also coming from Finnegans Wake, the title heading the group of pieces addressed directly to our celebrant or written specifically about his person has just as much to do with T. Eliot, that other modernist classic who kept professor Takács busy for quite a while.

Venturing a hermeneutic analysis of the line worthy of our celebrant hagyjuk abba a csengőhangot be an attempt doomed hagyjuk abba a csengőhangot instant failure. As mentioned in one of the pieces in this collection, the word whisk e y comes from the Gaelic usquebaugh or uisce beatha, a term meaning the water of life.

Felnőtt tartalom!

I cannot think of a better wish to Feri, made on behalf of my fellow-editors, too, than the invitation for him to pour as much of this water of life down his gullet hagyjuk abba a csengőhangot he can hold to keep his vital spirits as brilliantly active as we, his disciples, colleagues and friends have all been privileged to know him for.

And, before I forget: Whack fol the dah will ya dance to your partner! Takács FerencrőlTakács Ferenctől On Ferenc Takács, by Ferenc Takács Ferencz Győző Dohányfüggőség kezelése Szentpéterváron évek elé Takács Ferencnek Ott egy szakadt fonál Nehéz így nekivágni az öregkornak, hogy — Mondta barátom dohányzzunk együtt minden átmenet nélkül, De nem annyira továbbfűzve, mint inkább félbeszakítva Saját szavait, ahogy egy vendéglőből kiléptünk.

Nem emlékszem, befejezte-e vagy észbekapott és elharapta A szokatlan kitárulkozás folytatását És csak én toldottam meg magamban a hangján, Hogy nehéz így nekivágni az öregkornak, ilyen hitetlenül, Hogy nem hiszek semmiben.

Építs gumibabát! - Subba

Ha mondta, Hát abbahagyta és másról kezdett beszélni. De én elhiszem, hogy nehéz, ha kételyek sincsenek, Ha meg se kísért az a másik lehetőség, Hogy mégis, hagyjuk abba a csengőhangot ne lehetne. De nem féltelek, Mert ha valami csoda folytán lépéseink láncolata itt a lenti Forgatagban mégsem szükségszerűen esetleges Jelentések szóródásaként írható le, Hagyjuk abba a csengőhangot te hazatérve a szakállas kulcsőr lelki Hovatartozásodat firtató okvetetlenkedését Félbeszakíthatatlan szövegfolyammal elsodorva Bebeszéled magad a meta-létezésnek abba az egébe, Amelyben persze akkor sem hiszel majd, Amikor az angyalok hüledező karának Bizonyítod be — hogy is mondjam — jelenvalóságunk Érveinek onnan nézve cáfolhatatlan csődjét.

Akaratlan megidézték a kiontott könnyeket, Eláztatták mind az orosz sorsról szóló könyveket. Egyik ráncos, ázott példány Takács Ferit illeti, Aki az ily kivert, árva lények gondját viseli. Egereket ő nem itat, inkább magával teszi, Ront vagy javít, de nem henyél, megissza és megeszi.

Azt hiszem, másoknak sokkal könnyebben ment az azonosításom. Egészen a kezdetektől bolondnak tartottak. Hogy mi a búbánatos francot akarok én tulajdonképpen, amikor nem akartam semmit, és miért nem akarok valamit, amikor pedig a mindent akartam.

Na, Ferikém, eddig ezt az email verset ismerted, De hogy bekerül A Könyvbe, megálmodni se merted. Kívánom, hogy hintsed tovább szorgosan az ír magot, Örök bolygó éjjáróként fogadjon Les Deux Magots, Magunknak meg azt kívánom, tartson szóval, betűvel, Ne törődjön azzal a sok ármánykodó tetűvel, Egyen-igyon pecekjének, pocakjának javára, Rá se rántson, mi a divat, van-e haszna vagy kára.

Kövér Balázs Kövér Balázs kollégámnak és barátomnak. Köszönöm a Pasi jóságát és szerelmét, valamint azt, hogy sosem éhes a főztömre. Köszönöm a szüleimnek, szeretteimnek és barátaimnak, hogy nem csapják le a telefont, amikor írok, és nem fogom fel, hogy éppen miről is beszélgetek velük.

Sok évig és jó formában, Humaniórák sodrában Ide kapa, ide nyél — Nem henyél, sej… de! Ezt nem én mondom, hanem egy nagy író, de ettől még akár igaz is lehet. Minden ember több emberből van összerakva, de ez nem mindig látszik.

Amikor viszont igen, az olyan meghökkentő. Vagy megnyugtató.

Amerikai fiúk

Mentőkérdés: Szerb húsz, öt cseh, öt török, öt görög, hány ember? Jól van, kollegina, ne búsuljon — nota bene: búsuljon a ló! Happens to the best of us, mondja a három Feri és megértően bólogatnak, pedig nekik mindig minden az eszükbe hagyjuk abba a csengőhangot, olyasmi is, amiről más még csak nem is hallott harangozni.

Álmomban három Feri voltam és játszottam egymással. Egyikünk sem bírt túljárni a másik eszén.

Letöltés - ELTE Reader

Ez volt benne a játék, hogy úgy csináltunk, mintha lehetséges lenne, pedig tudtuk, hogy nem az. Jó kis játék volt, mindig mindenki veszített. Vagy nyert. Na, ott aztán kő kövön nem maradt. Mi tagadás, saját érveim súlya alatt megroppantam.

Három Feri vagyok és megyek a Pesti Barnabás utca negyedik emeleti folyosóján, egyszer csak hallom, hogy egy angol-francia szakos diáklány azt mondja a másiknak: nézzed már, a Takács nem pont úgy dohányzzunk együtt ki, mint a Balzac? Két vagy három? Közben eltelt mondjuk, harmincöt év, de bizonyos érzések nem változnak: Balzac, Takács. Csak egy valaki ismerte ki magát már akkor is: a három Feri. Én dohányzzunk együtt tőle hallottam.

Gyanakodni, kapirgálni, leásni, nem készpénznek venni. Ezt kaptuk a három Feritől útravalóul, bele a kis divatos hippitarisznyánkba. Hozzá egy csinos bányászlámpát. Feltevés 1 : a három Feri azért van hárman, mert ennyi tudás egy fejbe, alas! Feltevés 2—3 : a három Feri vagy azért van hárman, hogy édesanyjának örömet okozzon, vagy netán szépen, egalitáriusan azért, hogy senki se szenvedjen hiányt.

Ja meg nálunk ezer Ft ahogy a magyar Nokia kereskedõket ismerem.

Mi mindenesetre — és ezúttal nem kell gyanakodni, nem kell utána menni, nem kell kapirgálni — örülünk. Ámde akárhányan is van, ő azért mindig egy.

a halolaj segít leszokni a dohányzásról

Magyarul úgy mondjuk: unikum. Az embernek valahogy inába száll a bátorság, gyomorban rovarszárny-verdesés érzése támad, ha Takács tanár úr homloka ráncot vet arra az orbitális kijelentésre, hogy a Finnegans Wake magyarra fordításának fájába fejsze csap in progress.

És dohányzzunk együtt egy tanszéki kirándulás, rapport jellegű, valahol Visegrád alsón, ahol in pub-lik tettemre hívás történt, és Takács tanár úr szemöldöke mintha beállt volna abba az összehúzottságba.