Az online kasza károsultak, jogos felháborodottságára; nyílt levél
2014-04-15 19:10
Az online kasza károsultak, jogos felháborodottságára; nyílt levél "Nyílt levél Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úrnak!"
Megosztás a Facebook-on Megosztás az IWIW-en Megosztás a Twitter-en Nyomtatás
Ugrás a kommentekhez ()

"Nyílt levél Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úrnak!"
 
 
"Tisztelt Miniszter Úr! 
  
Korábban már megkerestük levélben és petícióval azért, hogy segítségét kérjük a pénztárgépek 
bevezetésének  folyamatában  károsult  vállalkozók  helyzetének  megoldásában.  Azóta  az 
érintettek  összefogásával  létrejött  az  ÉRVEK  Egyesület,  melynek  egyik  célja  az  egységes 
partnerség a helyzet megnyugtató rendezésére. 
  
Jelen megkeresésünk oka, hogy közeleg  a Nemzetgazdasági Minisztérium legutolsó rendelete 
alapján  megszabott  április  30­ai  határidő.  Ekkorra  kell  online  pénztárgépekkel  rendelkezniük 
mindazoknak, akik jogosultak még az 50  ezer forintos támogatás igénybevételére. Elöljáróban 
annyit,  hogy  az  érintettek  jogkövető  szándéka  önmagában  kevés,  mert  pillanatnyilag  nincs 
elegendő pénztárgép  forgalomban. De ennél a helyzet sokkal összetettebb, ezért néhány fontos 
eseményről szeretnénk tájékoztatni Önt. 
  
Forgalmazási engedélyt összességében  14 különféle típusú online pénztárgép  kapott, melyből 
15 forgalmazótól  9 típus érhető el jelenleg.  Már ezek a számok is jelzik az első problémát. Az 
engedélyezési  hivatal  ugyanis  minden  forgalmazónak  külön  engedélyt  adott  az  általa 
forgalmazott  gépre,  figyelmen  kívül  hagyva  a  gyártói  kapacitást.  Fontos  lenne,  hogy  az 
engedélyezési  eljárás  körültekintőbb  legyen, mert a jelenlegi elbírálás, bár az engedélyezőnek 
könnyebb, de alkalmas arra, hogy megjelenjenek olyan forgalmazók is a piacon, akik nem tudják 
a megfelelő határidőkre teljesíteni a megrendeléseket. 
  
A jelenlegi helyzet bemutatása rávilágít a kérésünk indokoltságára: 
  
A Laurel cég három  lengyel, Elzab gépet engedélyeztetett, melyek közül a mai napig egyetlen 
egyet sem hozott forgalomba. Kérjük, munkatársaival vizsgáltassa  meg, hogy ez a cég a fenti 
gépekhez kapott­e támogatást, és az említett gépek miért nem kerültek a mai napig piacra. Azok 
az  ügyfelek,  akik  ezeket a gépeket rendelték meg, február 28­án  elestek a  nekik  járó  50 ezer 
forintos támogatástól,  és minden valószínűség szerint április 30­án hasonló sorsra jutnak azok 
is, akik februárban átigazoltak hozzájuk. Ezért  kérjük,  hogy ezen ügyfelek  kerüljenek be  újra a 
támogatottak körébe, mert önhibájukon kívül estek el a támogatástól. 
  
Az  LA  Pénztárgép  Kft.  öt  gépet  engedélyeztetett,  de  végül  egyet  hozott  forgalomba.  A 
pénztárgépet korábban Cashcube­nak, majd ezen változtatva, Cashcube ­ light­nak keresztelték 
át, melynek már a negyedik szoftver verziója kapott engedélyt március 31­én. Esetükben fontos 
annak kivizsgálása is, hogy  vajon minden  általa engedélyeztetett és engedélyt kapott kasszára 
kapott­e támogatást, és azt mire használta fel. 
  
A Micra Kft és  a MONTEL  Kft  ugyanazokat a gépeket forgalmazzák a lengyel Elzab gyártótól. 
Ők három alapgépet és egy módosított változatot forgalmaznak. A MONTEL cég viszonteladója volt  az a Patkós Kassza kft. amely megrendelt tőlük 626 db pénztárgépet, de annak vételárát
még részben sem fizette ki. A történet végét Ön is jól ismeri. 
  
Az ECR  Trade  egyetlen  géppel  van  a  piacon  az  EURO  150  TE  Flexy­vel,  amelyet azonban 
egyes szervizesek  nem ajánlanak megvásárlásra,  mert  nem  minden igénybevételre  alkalmas, 
akkumulátoros  üzemmódja  pedig  nincs.  Eleinte  igen  sok  hiba  jött  elő,  megbízhatatlanul, 
rapszodikusan viselkedett. Csak bizakodni lehet, hogy a legutolsó frissítéssel ezek a problémák 
megoldódnak. 
  
A Prior Cash két gépre kért engedélyt, de csak  az egyiket árusítja. A NOVATEK­N­t elnevezésű 
gépet,  melynek  az  AEE  egysége  burkolatának  zárhatóságát  csak  négy ponton biztosítják, túl 
rövidre  szabták a nyitásérzékelés reakcióidejét, ezért a  v003 sz. frissítés utáni üzemindítások 
nagy  részében  hibásan  úgy  jelez,  mintha  kinyitották  volna  a  gépet.  Ezt  a  hibát  csak  igen 
különleges  módszerrel,  kizárólag  szerviz  beavatkozással  lehet  megszüntetni.  Minden  ötödik 
ilyen  gép  a  szervizben  köt  ki,  és  legtöbbje  hónapok  óta  ott  is  maradt,  mert  az AEE  javítása 
körülményes, bürokratikus módon intézhető. Cseregépet sem a forgalmazó, sem a gyártó nem 
ad  a  pórul  járt  végfelhasználónak,  pedig  ezek  gyári  hibák,  amelyeket  képtelenek  már  ötödik 
hónapja kijavítani. 
  
Szintézis Informatika Kft szintén a hibás Novatek gépeket árulja NOVATEK­F néven. 
  
Ez utóbbi esetek rámutatnak arra, hogy több gép úgy került forgalomba, hogy nem tesztelték. Az 
engedélyezés  során fontos lenne, hogy  szempont  legyen a tesztelés tényének bizonyítása is. 
Azért látjuk indokoltnak a  NOVATEK gépek felülvizsgálatát, és az engedély bevonását, mert míg 
ezek a gépek a szervizben vannak, a kereskedők kézi nyugtával kénytelenek az ÁFA törvénynek 
megfelelően  kiszolgálni  a  vevőiket,  amely  egy­egy  egységben  igen  hátráltatja  a  munkát, 
megnöveli  az  adminisztrációt.  Ezzel  a  gépek  bevezetésének  egyik  legfontosabb  célja  hiúsul 
meg. 
  
3COM  Register  Kft  egy  bolgár  pénztárgépet  árul  Taxmini  online  elnevezéssel,  nincs  nagy 
mennyiség belőle az országban, mert engedélyét márciusban kapta meg, igazán sok adat sincs 
róla. Hasonló mondható el a PFK Kft. bolgár, DATECS nevű gépeiről is. 
  
A fenti  cégeken  kívül még három cégnek van forgalomba hozatali engedélye. A Fema Cas Bt, 
Nazza Softver Kft és az ATC Aircom Kft gépei azonban eddig még nem kerültek forgalomba. 
 
A  forgalmazók  versenyében  a  géphiányos  piacon  hihetetlen  és kezelhetetlennek  tűnő helyzet 
alakult ki. Az Alt Cash behozatott az országba 53 ezer pénztárgépet, bízva abban, hogy majd el 
is  tudja  adni  a  vevőinek.  Ezek  a  gépek  ott  állnak  a  raktárukban  engedélyre  várva.  A  Laurel 
felajánlotta segítségét az Alt Cashnek, miközben ő maga egyetlen gépet sem hozott piacra, bár 
háromra  kapott  engedélyt.  Ezzel  megtévesztette  az  összes  megrendelőjét.  Az  Alt  Cash 
átadományozta saját klientúráját a Laurelnek, amely cég, a napokban értesítette a vevőit, hogy ő 
már nem fogja piacra dobni az általa engedélyezett gépeket, ezért a vevőit (ebben az Alt Cashtől átirányított  vevők is benne vannak) átirányította az LA Kft­ hez. Ez az eljárás, amellett hogy jól
tükrözi  a piac kaotikus állapotát, etikátlan, a vevőkkel való tisztességtelen bánásmód
megvalósítása. 
  
Felmérést végeztünk azzal kapcsolatban is, hogy a pénztrágépek üzembehelyezése mennyi 
munkaidőt vesz igénybe. Az illetékesek bevallása szerint egy  szervizes maximum négy gépet 
képes egy nap alatt üzembe helyezni a megnövekedett adminisztráció miatt. A fennmaradó 
közel hatvanezer gép bekötéséhez harminc nap alatt ötszáz szervizes munkájára lenne 
szükség.  A jelenleg engedéllyel rendelkező forgalmazók összességében nem rendelkeznek 
harmicezer géppel, bár azok bekötése folyamatban van. Az április 30­ai határidő betartása a 
forgalmazók és szervizesek tájékoztatása szerint is teljességel lehetetlen.  
 
Azon  cégek,  amelyek erkölcstelenül kijátszották és megkárosították vevőiket azzal, hogy  meg 
sem  kezdték  az  általuk  engedélyeztetett  gépek  forgalomba  hozatalát,  azonban  beszedték  a 
gépekre  az  előlegeket,  egyes  esetekben  a  teljes  árat,  súlyos  perekre  számíthatnak  a 
közeljövőben. Ennek elkerülésében sokat segítene, ha a Minisztérium visszavonná a határidőhöz 
kötött  támogatásról  szóló  rendeletét.  Így  lenne  elérhető,  hogy  valamennyi  kereskedő,  aki  a 
törvényeket  tisztességesen  betartva járt el  az  online  kassza beszerzésében, megkaphassa  a 
támogatást.  Célszerű  lenne,  hogy  az  újabb  határidők  felállítása  előtt  ellenőrizzék  valamennyi 
forgalmazó  készletét,  egyeztetve  a  szervizekkel  is,  hogy  ők  milyen  ütemben  tudják  vállalni a 
gépek megszemélyesítését. Ennek fényében a forgalmazókra szabják ki a teljesítés határidejét, 
ezzel  elkerülve  a  jövőbeni  módosítások  szükségességét.  Azon  forgalmazókat  pedig  amelyek 
nem  hozták  forgalomba  az  általuk  engedélyezett  gépeket  kötelezzék,  hogy fizessék  vissza a 
számlájukra  befizetett  előlegeket,  hogy  azt  a  kereskedők  az  általuk  újonnan választott gépek 
megvásárlására fordíthassák.   
 
Várjuk megtisztelő, együttműködő válaszát. 
 
ÉRVEK Egyesület tagjainak nevében: 
  
Kenéz Tünde 
elnök"
online_penztarkassza.jpgSzavazás:
Szerinted jogos a felháborodottsága a károsultaknak?
TOP szavazások
 
 
 Partnereink

NetSzépe Nőknek

Gastro Kalauz kereső

IRODAGÉP Technika

Net-World Szoftverek

Privát Szállás kereső

 
 

 
253.61704826355 ms