Adatvédelem


Adatvédelmi tájékoztató a szavazzukmeg.hu honlap használatához

A Net World Bt., mint a szavazzukmeg.hu honlap üzemeltetője, jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.
1. Az adatkezelője: Net World Bt.

2. A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A szavazzukmeg.hu látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja (például a szavazás indítását, szavazást, meghívó küldését). Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szavazzukmeg.hu szolgáltatásait csak korlátozottan veheti igénybe.
Az adatkezelő a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki. Szavazni bárki szavazhat anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A második szintű jogosultság megszerzését az adatkezelő regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak szavazást indítani és lezárni, hozzászólni, szavazást exportálni, meghívót küldeni és egyéb kiegészítő szolgáltatást igénybe venni. A regisztráció során vannak kötelezően és opcionálisan megadandó személyes adatok. Kötelező a felhasználónak megadnia egy felhasználói nevet (nick), valamint egy jelszót, egy e-mail címet, lakhelyének irányítószámát és egy telefonszámot (térvényi előírások szerint). Emellett a regisztráció során opcionálisan megadható személyes adatok is vannak (születési idő, ország, város, skype, blog / honlap URL, családi állapot, kereset, végzettség, családban élők száma). Az opcionális adatok közül a felhasználó maga dönti el, hogy mely adatokat adja meg, illetve hogy az opcionális adatok közül melyeket hozza nyilvánosságra; ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető a szolgáltatás teljes köre.

A regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy a Net World Bt. a személyes adataikat kezelje A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint a szavazás biztosítása érdekében történik (lásd az Általános Szerződési Feltételeket).
A regisztráció során a Net World Bt. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a szavazás igénybevételét segítse, ezért a cookiek kezelésének jogalapja mindaddig fennáll, amíg a felhasználó a szavazzukmeg.hu honlapon regisztrált felhasználói státuszát nem törli. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti.
A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó maga bármikor törölheti a rendszerből, valamint az adatkezelő akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Általános Szerződési Feltételek).

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok a felhasználó választása szerint részben vagy egészben nyilvánosak, amelyről a felhasználó dönt a regisztráció kitöltésekor. A felhasználó bármikor jogosult módosítani a szavazzukmeg.hu alatt nyilvánosságra hozott adatok körét, amelyet URL alatt tehet meg. A regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok csak a szavazzukmeg.hu honlapjain érhetőek el, így a szavazás exportálása során a szavazást indító személy felhasználói neve (nick) sem válik hozzáférhetővé.
Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó jelszava és az e-mail címe. A jelszót kizárólag a felhasználó ismeri, ezért annak elvesztése esetén a Net World Bt. nem tudja reprodukálni. Ennek oka, hogy olyan titkosítási módszert alkalmaz az adatkezelő, hogy minden felhasználó jelszava megfelelő biztonságban legyen. A jelszó elfelejtése esetén új jelszó igénylésére van lehetőség.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, a e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az e-mail címén. Az adattörlés részletes leírása itt
Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 72 órán belül válaszol az adatkezelő.

7. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az Magyar Telekom Nyrt. (1117 Budapest, Infopark Sétány, Neumann János u. 1., B épület, Postacím: 1364 Budapest. Pf. 424., Telefon: 371-3603, fax: 371 3605) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a szavazzukmeg.hu megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a e-mail címre jutassa el.

9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
Nyeremények átadása és játékok lezárása írásban, jogilag:
Hatályos: 2010.06.01-től, határozatlan ideig.

 
29.67381477356 ms