Pavel dobos abbahagyta a dohányzást


A lyukas lavórokban már színültig telt az este, és a trágyadombok köré, mint szent máglyákhoz vándoroltak a gyertyaszemű kandúrok. Együgyű Zahariás egy holdsárga esernyő alatt lakott, ott, ahol a mindenféle kondenzesdobozok és a felaprított magzatok patakjai egymásba zokognak, s a sok fűszertelen bádog széles hullámokban hömpölyög a grund tégladokkjai között. Ó, Zahariás fűszerkereskedésének partján csak egyetlen fa ácsorgott öngyilkosok cingár kötélmaradékaival s kezek csokraival a lombjai között.

S amikor pavel dobos abbahagyta a dohányzást estében felhúzta a redőnyöket, a kerítések hézagai megvilágosodtak, s a külvárosok csapszékeiből meg a nagy körutak kis bordélyfalvaiból, meg a templomárkádok kolduspadjaiból pavel dobos abbahagyta a dohányzást pavel dobos abbahagyta a dohányzást tengermagas gyárkémények alól jöttek zsákba varrt gyermekeikkel, luftballonkönnyű gyomrukkal és mákszemnyi szívükkel a szegények. Amint óvatosan átléptek, a hasadékokon látni lehetett; cigarettaellenes spray egyszerű villanykörtét hord csak a szíve helyén, s az bizony olyan keservesen világított, mint a kiégett lámpácskák az éjfélutános lépcsőházakban vagy az elhagyott klozetteken.

Wass Albert A_kastély_árnyékában

S aztán jöttek egyenkint és jöttek párosával, és szótlanul letelepedtek a partokon. Fönt egy kis homokbuckon a holdfényű esernyő alatt ült Együgyű Zahariás, a Megváltó. A közeli bérpalotából tizenkettőkor szokta kihajítani a vörös hajú bankár az utolsó pléhdobozokat, és akkor beforradtak a kerítések hasadékai, és tolvajok és rendőrkémek és gyilkosok meg alkoholisták már mind ott ültek mozdulatlan.

pavel dobos abbahagyta a dohányzást 30 éves leszokni a dohányzásról

Együgyű Zahariás akkor így szólott hozzájuk: - Mióta magatok közé fogadtatok, csak szegényedni látlak benneteket. Asszonyaitok számlálatlan bevarrt zsákot hordanak partjaimhoz, látom, melletekben már mákszemnyire zsugorodtak a lámpások, s a gyomrotokban látom az agyagból gyúrt kenyereket.

szeretni fogsz hagyni a füstöt?

S látom, hogy még azok is meg vannak számozva, és felváltva cipelitek őket. Néha már megálltok a templomok előtt, és hinni próbáltok a túlvilági örömökben, és hinni próbáltok, hogy talán mégis szénának születtünk az aranycsinálók ülepe alá.

Én csak egy egyszerű csavargó vagyok, de mondom nektek, mielőtt szomorúságaim és örömeim vízzé válnának bennetek, hogy ti olyankor összecserélitek a világosságot és a pavel dobos abbahagyta a dohányzást termő napot a kivattázott üleppel.

Szavak ízét megelégeltem, ideje, hogy széttörjem közöttünk a prédikációk hazug hidait és erotikus ligeteit. Cselekedni akarok értetek! Így szólt Zahariás, s felemelkedett, vékony lábszárain macskabőrökkel és tenyérnyi mellén zsákhordók rongyaival.

pavel dobos abbahagyta a dohányzást

Feje sárga volt, mint a csurgatott méz, karjai üveget folytak a levegő hálójában, szája egyetlen zöld sikátor volt. S amint megindult a törmelékrakások hajszálnyi gerincén, körülötte a kétoldalt morajló tömeggel úgy tetszett, mint egy holdkóros kötéltáncos.

A tömeg eléje, mögéje morajlott, s felmutatta a legsoványabbakat és legformátlanabbakat maga közül. Így értek a kapuhoz, s ekkor egy alig méternyi, soványka tehén bégetett vágtatva feléjük az utca végiből. Mögötte kis emberke futott furkósbottal és az elszakadt madzaggal, amelynek egyik vége a csuklójához volt kötözve, mint a nagyvárosi detektíveknek a bilincs.

Zahariás nevetett, hármat köpött a tehén elé, s az keserves bőgéssel eléje alázatosodott.

tíz tipp a dohányzásról való leszokáshoz

Zahariás felült a méternyi tehénre, s a két lábára ágaskodó bégető állaton belevágtatott az éjjelbe. Már másfél napja vágtattak, s a tehén akkor mondta: - Amiért nem rugdostad össze a szügyemet, mint akiket idáig meglovagoltam, tudd meg, hogy jó falusi szalonna van az egyik felemen, a másikon pedig zamatos kenyér van.

 • BARTA SÁNDOR: PÁNIK A VÁROSBAN
 • Leszokni a dohányzásról a gyógynövények infúzióját
 • Vagy három óra hosszat némán és lassan vonultunk a sötétben, felszántatlan, hóval be nem lepett mezőkön és alacsony bozóton át, mely recsegett az ágyúkerekek alatt.
 • LEV TOLSZTOJ: SZEVASZTOPOLI ELBESZÉLÉSEK - ALBERT ÉS MÁS ELBESZÉLÉSEK
 • Volt egy álmom, hogy leszoktam a dohányzásról

Akkor Zahariás így szólt a tehénhez: - Te tehén, te együgyű tehén, hét éve már, hogy falat nem volt a számban. Amióta megmosdattam szemeimet a városok szomorúságában, a levegő és az este az én táplálékom.

Stephen Frears és új angol filmek "Állandóan azt mondják nekem, hogy senki se akar olyasfajta filmeket nézni, amilyeneket én készítek, és hogy szörnyű tévedés, amit csinálok" - mondta ben Stephen Frears brit rendező egy amerikai újságírónak, széles vigyorral arcán. Vigyoroghatott is, hiszen két évvel korábban az óceán mindkét partján váratlanul nagy sikert aratott egy "olyasfajta" filmmel. Az én kis mosodám, mely eredetileg a televíziónak készült mindössze Frears következő filmje Hegyezd a füled! Egy klasszikus kosztümös film, az Oscar-díjas Veszedelmes viszonyok után egy azóta kultuszfilmmé lett, remek fekete komédiát Svindlerek, rendez Martin Scorsese cégének, majd egy - sztárszereposztása ellenére - vérszegényebb hollywoodi vígjáték Mondvacsinált hős, következik.

Én most a vörös bankárok közt is a legvörösebb hajúhoz akarok eljutni, hogy beszéljek vele a világ sorsáról. A vékonyka tehén akkor így szólott urához: - Rántsd meg, uram, a farkamat, hogy irányt változtassunk, mert bizony a legvörösebb bankár a tenger irányában lakik, s onnan is egy kiáltásnyira.

Zahariás megrántotta a tehénke farkát, s akkor egyszeriben sápadt tűz hullott ki a tehénke farka alól, s ők egy pillanatra eligazodhattak a beláthatatlan éjjelben. S a harmadik este egy hatalmas város fölé értek, s csak látták, a házak tetői le voltak görbítve, hogy a felhők szépen elkormányozhassanak, s a tornyok elásottan dideregtek az utcákban.

Akkor a tehénke leszállott az egyik legcsöndesebb utcába, s az bizony gumiból volt, s a járdákon elektromos szőnyegeken karosszékek futottak kövér urakkal és csupa száznyolcvan centiméteres rendőrökkel.

Magyar Ifjúság, 1963. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

A kertes házak falaiból pedig ezüst gyertyatartók világítottak, s az egész úgy pavel dobos abbahagyta a dohányzást ki, mint egy csöndes, egyenlő hőmérsékleten tartott folyosó. Akkor a tehénke egyet rittyentett, s menten száznyolcvan centiméteres rendőrré változott, s föl és alá kezdett sétálni az egyik legvilágosabb palota előtt, és egészen úgy tett, mintha nem is tehénhúsból lett pavel dobos abbahagyta a dohányzást, s mintha a másik nyolcvan társával a palota kapuját kellene őriznie.

Zahariás pedig belépett a kapun, s amint az ócska és bűzös macskabőrökkel a térdein a ház előcsarnokába ért, a kipúderozott szolgák hónaljukig húzott fehér harisnyáikban sóbálványokká meredtek, s a kapus is sóbálvánnyá meredt a kerek ablakocska mögött, amint kezét éppen a tűzjelző harangocskára emelte, és sóbálvánnyá meredt, és hallani lehetett, amint megrepedezett a pavel dobos abbahagyta a dohányzást öltözött borbély is, és a szép fehér szappanhab megüvegesedett az ezüstcsészéjében, és sóbálvánnyá merevedtek és pavel dobos abbahagyta a dohányzást cilinderük alól a lopott ezüstkanalakat és a kikalligrafált aktákat a különböző országok nagykövetei, akik az aranyozott előszobákban álldogáltak, és a két küszöb alá elhelyezett rendőrfőnök is sóbálvánnyá meredt, és hallani lehetett pisztolyaik tompa kongását, és bizony csak füst kanyargott ki belőlük.

Végtelen lehetőségek - a gondolat hatalma

És akkor belépett a szobába, és a forróságban született madárnyi növények kókadtan leernyedtek a macskabőrök naftalin szagára, és a csillárok között tenorozó kanárik is csak sárga homokot szitáltak fel a torkukból. A legvörösebb bankár egy fogorvosi székben ült a terem közepén, s a szék oldalán srófok voltak, pavel dobos abbahagyta a dohányzást föl és le lehetett a széket kormányozni.

 • Calaméo - Wass Albert A_kastély_árnyékában
 • Magyar Ifjúság, január-június (7. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
 • Ha abbahagyom a dohányzást, nem lesz kövér
 • PM Online | Korábbi cikkeink
 • == DIA Könyv ==
 • Felelős vezető Tóth Béláné Wass Albert A kastály árnyékában — 4— 1 A négy szürke lipicai kanca úgy vetette a fejét, mintha tudta volna, hogy aki a szánkóban ül, nagy farkasprémes utazó bundában, fülére húzott csúcsos süveggel, zúzmarás bajusszal, mozdulatlanul, mint valami szobor, az maga a főispán, a vármegye legnagyobb ura.

Amikor Zahariás belépett, a fogorvosi székben ülő legvörösebb bankár épp csavarintani akart az egyik srófon, hogy a padló alá süllyessze magát, de a srófok nyekkenve visszafelé forogtak, s a szék mozdulatlan maradt. Zahariás illedelmesen levette a sapkáját, a remegő vörös hajú ember elé lépett, s így szólt: - Add ide aranyaidat, add ide a földeket, add ide a pékboltokat, add ide a partok kerítéseit, add ide a bányákat, a pavel dobos abbahagyta a dohányzást és a feltártakat, add ide a börtönök alagútjainak kulcsait, a mérnökeidet és orvosaidat, a tengereket és a sivatagokat, sárga téglahalmazaidat a városokban és egereknek való odúidat a falvakban.

Eljöttem, hogy kezembe vegyem a világ sorsát, a házakat visszabontsam téglákká, a tengereken egy órára megállítsam a hajókat, a gyárakban a hajtószíjakat, a bankokban a telefonokat és írógépeket, az országutak drótjaiban a táviratokat, a nemzőkben a nemzés vágyát, és újonnan kezdjenek el mindent, hogy minden újonnan kezdje sorsát, ember emberét, állat állatét, fű fűét, kő kőét.

A vörös pavel dobos abbahagyta a dohányzást ember szemeiben ijedten lobogtak a zöld kanócok.

 1. Dohányzás abbahagyni a vágyat
 2. Magyar Ifjúság,
 3. Megint nem tudtam leszokni a dohányzásról

Egy szélütött leszokni a dohányzásról ínyproblémák és egy agyalágyult röhögésével próbálkozott felegyenesedni. Zahariás akkor odalépett a székhez, s a karfáról lelógó két villanydrótot szépen belekapcsolta a vezetékbe, s akkor egyszeribe röpködni és illatozni kezdtek a növények, s a kanárik kórusosan felzokogtak.

pavel dobos abbahagyta a dohányzást

A legvörösebb hajú ember, mint egy kiégett, fehér mészhasáb, lezuhant a padlóra. Zahariás ekkor meglátott a széken egy kis agyonlapított bádogszelencét, abban pedig egy szál papíron, egy aranyforint feküdt.

Filmkultúra: Örökmozgó

A forintot megköpdöste, elásta a mellébe, s a harsogó madárzengésben indult ki vígan a palotából. Kint csak végigszagolt a sok száznyolcvan centiméteres rendőrön, s a kilencedikben megérezte a tehénszagot. A rendőrök még alig tértek magukhoz, amikor ők már a házak fölött repültek újból, s a csillagok megkövéredett arccal lobogtak fölöttük. A hatalmas grundon már tengernyire dagadt a nép.

pavel dobos abbahagyta a dohányzást

Itt-ott kórusok zengtek föl, s bágyadtan visszaernyedtek a csöndbe. A szorongásig tele térség fölött forrón gőzölgött az éjjel.